Wiadomości
Zmiany od Ministra
Od dnia 03.10.2013 wchodzi w życie ustawa Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 roku, zmieniającego dotychczasowe rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę.
Więcej >

Oferta

  • indywidualne projekty w zakresie konstrukcji oraz architektury
  • adaptacje gotowych projektów
  • rozbudowy, przebudowy, nadbudowy
  • przygotowanie kompletnej dokumentacji
  • pomoc w uzyskaniu pozwolenia na budowę
  • nadzory budowlane
  • świadectwa charakterystyki energetycznej
  • obsługa geodezyjna