Wiadomości
Zmiany od Ministra
Od dnia 03.10.2013 wchodzi w życie ustawa Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 roku, zmieniającego dotychczasowe rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę.
Więcej >

Wiadomości

Zmiany od Ministra
Od dnia 03.10.2013 wchodzi w życie ustawa Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 roku, zmieniającego dotychczasowe rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę.
Więcej >